Przejdź do treści

Dla Biznes.u

COACHING & MENTORING W KRYZYSIE ORGANIZACJI

 

Pomagam Organizacjom i wspieram Pracowników w skutecznym wychodzeniu z sytuacji konfliktowych i kryzysów.
Pracuję indywidualnie oraz grupowo, prowadzę szkolenia i warsztaty.

OBSZARY MOJEJ SPECJALIZACJI:

 • emocje w stresie i ich wpływ na efektywność pracownika
 • zarządzanie emocjami i własną energią
 • odporność psychiczna a wypalenie zawodowe
 • psychologia konfliktu interesów, wartości oraz relacji w organizacji i sposoby na skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 • samoocena pracownika a efektywność na stanowisku pracy
 • samoocena pracownika a zyski finansowe firmy
Edyta Bartosiewicz Coaching

 

METODY, którymi pracuję to m.in. psychoedukacja, prowokatywność, praca z przestrzenią-Clean Space, kwestionariusze, pytania sięgające sedna, świadomy oddech, wizualizacja, praca z obrazem i kartami Inspired.

Każdy warsztat jest szyty na miarę potrzeb danej Organizacji. Zawsze indywidualnie i elastycznie dopasowuję metody pracy w zależności od tego, z czym konkretnie mierzy się klient.

W swojej pracy łączę wiedzę oraz doświadczenia w zakresie coachingu w ujęciu holistycznym, coachingu kryzysowego i metod prowokatywnych, których uczyłam się od samej Noni Hofner, z doświadczeniami z dziesięcioletniej współpracy z zespołem biegłych psychologów sądowych w zakresie spraw rozwodowych, opiekuńczych i mediacji. Nieustannie rozwijam się w obszarze neuronauki i wiedzy o mózgu, która mnie niezwykle pasjonuje. Wszystko to przekłada się na pogłębione rozumienie potrzeb moich Klientów, efektywną pracę i adekwatne wsparcie, dające mierzalne i konkretne rezultaty, podnoszące jakość życia moich Klientów oraz finansów wspieranych przeze mnie Organizacji.

Metody, które stosuję pozwalają wspieranym przeze mnie osobom na:

 • odzyskanie pełnego dostępu do kory przedczołowej mózgu i  pełni swoich zasobów
 • odzyskanie wysokiego poziomu energii mentalnej, niezbędnej, by efektywnie funkcjonować
  i pracować na najwyższym poziomie własnych możliwości
 • zwiększanie własnej skuteczności i efektywności w wybranych obszarach
 • powiększanie zasobów
 • wykorzystanie doświadczeń kryzysowych we własnym rozwoju

Prawdziwy i efektywny rozwój najczęściej wiąże się z kryzysem. Dlaczego? Ponieważ wymaga zdobycia nowych umiejętności, doświadczeń, wiedzy, zasobów, strategii radzenia sobie z daną sytuacją czy problemem. Do tego wszystkiego, u pracownika, najczęściej zachodzą przemiany na poziomie tożsamości, co ma bezpośredni wpływ także na jego funkcjonowanie i wydajność w organizacji.

Dlatego właśnie połączenie coachingu kryzysowego (na początku procesu wspierania klienta) z klasycznym coachingiem (gdy klient odzyskał już dostęp do swoich zasobów), które z powodzeniem stosuję, daje świetne rezultaty w epoce szybkich przemian i pojawiających się z nimi problemów w organizacji.

W celu umówienia się na spotkanie, proszę o kontakt telefoniczny
+48 532 205 637 lub wypełnienie formularza: